top of page

Szkoła Śpiewu "Passion Artists"

Nowy Semestr SS 2022 już od 14.3 & 16.3 & 18.3

  Zapraszamy dzieci w wieku 2,5 - 14 lat  na nowatorskie zajęcia wokalno-aktorsko-taneczne do naszej Polonijnej Szkoły Śpiewu "Passion Artists", działającej od czterech lat w Wiedniu (15., 9., 22. Bezirku)  i Gross Enzersdorfie (22. Bezirk). Najlepszą reklamą dla nas są rzesze zadowolonych uczniów i ich sukcesy ( prestiżowe występy sceniczne, nagrody na konkursach wokalnych), ale przede wszystkim radość ze śpiewania i pasja do muzyki.

  Nauka śpiewu i muzyki rozwija intelekt, uwrażliwia, poprawia koordynację sensoryczną i przede wszystkim daje dużo radości. Występy na scenie otwierają i ośmielają dzieci i są świetnym treningiem przed egzaminami i publicznymi wystąpieniami w dorosłości.

  Zajęcia w naszej Szkole obejmują szeroko rozumiane umuzykalnieni (gra na instrumentach perkusyjnych, zabawy ruchowo- rytmiczne, nauka nut dla dzieci starszych); podstawy techniki wokalnej (ćwiczenia z emisji głosu i oddechowe w formie zabawy); podstawy aktorstwa, opracowanie prostych układów choreograficznych, ale przede wszystkim naukę polskich piosenek w grupie i solo z użyciem mikrofonów.
 
  Nasi uczniowie mają możliwość licznych koncertów scenicznych, a także
nagrania płyty CD w profesjonalnym studio nagraniowym. Dzieci starsze
mogą przygotować się do występów w ramach Konkursów Piosenki.

   Poza tym dzieci bawią sie w grupie polskich rówieśników w tradycyjne
polskie zabawy muzyczne i poznają polskie piosenki.

   

bottom of page